ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Gjennomføring av totalentreprise

Nedenfor følger en oversikt over relevante temaer og problemstillinger knyttet til gjennomføring av totalentreprise. Klikk på lenkene for utdypende artikler.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

14. mai 2019

Fremdriftsplan

Entreprenøren skal legge frem sin fremdriftsplan 4 uker etter kontraktsinngåelsen og avgi fremdriftsrapport hver 4. uke etter det, med mindre annet er avtalt. Avvik i fremdriften skal meldes uten ugrunnet opphold.

Skader under byggeprosessen

Dersom oppdragsgivers øvrige kontraktsmedhjelpere påfører totalentreprenørens kontraktsarbeider skader, vil det være oppdragsgivers ansvar og kostnad. En slik skade skal likevel meldes til entreprenørens forsikringsselskap og vil dekningsmessig ligge under den byggeforsikring entreprenøren har plikt til å tegne

Totalentreprenørens kontrollansvar

Dersom oppdragsgiver ved “endringsordre” eller “irregulær endringsordre” gir entreprenøren pålegg om materialvalg eller en alternativ løsning, utløses entreprenørens plikt til å kontrollere at materialvalget eller løsningen er hensiktsmessig, og er i overenstemmelse med de funksjonskrav som følger av den signerte kontrakten.

Totalentreprenørens plikt til å veilede byggherre

Utgangspunktet er at oppdragsgiver selv har ansvaret for feil og mangler som skyldes oppdragsgivers egen prosjektering, eller endringer og pålegg som kommer fra ham underveis i prosjektet. Dette følger av standarden pkt. 24.1, 1. ledd. Dette synes åpenbart og følger også av den gamle NS 3431.

Totalentreprenørens rett til å velge løsninger

Det er totalentreprenørens privilegium å velge materiale, utførelse og løsning innenfor den beskrevne funksjonsbeskrivelse, begrenset av de spesifikasjoner oppdragsgiveren måtte ha definert i kontrakten. Hva oppdragsgiver måtte ha forestilt seg av leveranser i prosjektet uten at det har kommet til uttrykk i kontrakten – og ikke følger av referanseprosjekter – er totalentreprenøren ikke bundet av.

Uforutsette forhold i grunnen

Det klare utgangspunkt er at det er oppdragsgiver som har ansvaret for uforutsette forhold i grunnen. Det gjelder så lenge totalentreprenøren ikke burde ha oppdaget forholdene. Det er imidlertid anledning til å avtale at totalentreprenøren også skal overta risikoen for uforutsette forhold i grunnen, men da finnes det en begrensning i pkt. 23.2.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?