NS 8407: Totalentreprenørens kontrollansvar

Dersom oppdragsgiver ved “endringsordre” eller “irregulær endringsordre” gir entreprenøren pålegg om materialvalg eller en alternativ løsning, utløses entreprenørens plikt til å kontrollere at materialvalget eller løsningen er hensiktsmessig (pkt. 25), og er i overenstemmelse med de funksjonskrav som følger av den signerte kontrakten (pkt. 14.1).

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater