ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

NS 8407: Totalentreprenørens kontrollansvar

Dersom oppdragsgiver ved “endringsordre” eller “irregulær endringsordre” gir entreprenøren pålegg om materialvalg eller en alternativ løsning, utløses entreprenørens plikt til å kontrollere at materialvalget eller løsningen er hensiktsmessig (pkt. 25), og er i overenstemmelse med de funksjonskrav som følger av den signerte kontrakten (pkt. 14.1).

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Skal kontrollere pålegget

Entreprenøren har plikt til, i rimelig utstrekning, å kontrollere at pålegget fra oppdragsgiver er innenfor entreprenørens kontraktsforpliktelser (pkt. 25.1.3). Dersom entreprenøren finner at pålegget medfører at en kontraktsforpliktelse ved dette pålegget ikke kan oppfylles, må entreprenøren “uten ugrunnet opphold” varsle oppdragsgiver om dette (pkt. 25.1.2).

Dersom entreprenøren ikke kontrollerer oppdragsgivers pålegg opp mot kontraktsforpliktelsene – eller ikke varsler om feil eller svakheter ved pålegget – vil entreprenøren kunne bli gjort økonomisk ansvarlig for oppdragsgivers merkostnader ved at feilen eller svakheten ikke ble varslet eller ikke varslet i tide.

Gir for eksempel oppdragsgiver pålegg om å endre til en spesiell type vinduer i et bygg, kan det medføre at offentligrettslige støykrav ikke overholdes. Merkostnadene ved senere å måtte skifte til riktige vinduer vil da kunne kreves dekket av totalentreprenøren. Slikt krav til varsling er en vesentlig endring fra reglene i NS 3431.

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater