ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

Skader under byggeprosessen

Dersom oppdragsgivers øvrige kontraktsmedhjelpere påfører totalentreprenørens kontraktsarbeider skader, vil det være oppdragsgivers ansvar og kostnad.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

2. august 2018

Meld fra til forsikringsselskap

En slik skade skal likevel meldes til entreprenørens forsikringsselskap og vil dekningsmessig ligge under den byggeforsikring entreprenøren har plikt til å tegne (pkt. 8.1). Skader totalentreprenøren forårsaker på oppdragsgivers eiendom som ikke omfattes av kontrakten er i utgangspunktet ikke entreprenørens ansvar. Heller ikke skader på sideentreprenørers arbeider.

Erstatningsansvar

Totalentreprenøren er bare ansvarlig for skader han forårsaker uaktsomt (pkt. 20.5). Hva som er uaktsomt, er en konkret vurdering, men det må minst påvises kritikkverdige forhold hos totalentreprenøren for at ansvar skal kunne ilegges ham. Skader på oppdragsgivers eiendom eller på andre entreprenørers arbeider er dekningsmessig under totalentreprenørens ansvarsforsikring og må derfor også meldes forsikringsselskapet.

Selv om entreprenøren ikke har ansvar for en skade på oppdragsgivers eiendom, har oppdragsgiver likevel rett til å kreve skaden dekket av entreprenørens forsikring mot å dekke entreprenørens egenandel (pkt. 19.2).

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater