Yrkesskader i bygg- og anleggssektoren

En yrkesskade kan få dramatiske konsekvenser for både den ansatte som rammes og for arbeidsgiveren. Det skjer et stort antall yrkesskader i bygge- og anleggsbransjen hvert år. Denne artikkelen gir deg som arbeidsgiver viktig informasjon om yrkesskadeforsikring.

Artikkelen gir først en kort informasjon om kompensasjonsordningene ved yrkesskader, inkludert yrkesskadeforsikringen. Deretter forklares det hvordan arbeidsgivere bør håndtere en yrkesskade overfor forsikringsselskapet og NAV. Til slutt informeres det om hvordan den ansatte som har vært utsatt for en skade kan få advokatbistand i saken mot forsikringsselskapet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater