ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

NS 8407: Totalentreprenørens rett til å velge løsninger

Det er totalentreprenørens privilegium å velge materiale, utførelse og løsning innenfor den beskrevne funksjonsbeskrivelse, begrenset av de spesifikasjoner oppdragsgiveren måtte ha definert i kontrakten. Hva oppdragsgiver måtte ha forestilt seg av leveranser i prosjektet uten at det har kommet til uttrykk i kontrakten – og ikke følger av referanseprosjekter – er totalentreprenøren ikke bundet av.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

1. november 2018

Valg av materialer

Skal entreprenøren oppføre en skole som totalentreprise, kan entreprenøren velge hvilke dører han vil levere til de enkelte rom, så lenge de leverte dører er iht. kontraktens beskrivelse og iht. gjeldende lover og bestemmelser. Pkt. 14.6 har således det motsatte utgangspunkt som NS 8405, men er tilsvarende som i NS 3431 pkt. 11.

Må oppfylle funksjonskrav og standard

Valgfriheten på ikke beskrevne deler må foruten å oppfylle funksjonskravene også være “… av samme standard som de spesifiserte deler det er naturlig å sammenligne med” (pkt. 14.2). Denne spesifiseringen er ny i NS 8407, men anses likevel ikke å innebære noen endring fra den tolkning som ble lagt til grunn etter den gamle NS 3431.

Det samme gjelder at leveransen må være i overenstemmelse med “allmenne normer” (pkt. 14.5). Det ble også lagt til grunn etter NS 3431 uten ˚a være konkret nedfelt i standarden.

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater