ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Domstolsnytt

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

22. juni 2009

Prisoverslag etter Bustadoppføringslova

I den konkrete saken Høyesterett hadde til vurdering hadde forbruker hadde bestilt elektroarbeider i forbindelse med fullstendig rehabilitering av sin bolig. Entreprenøren ga et prisoverslag,

Les mer

Konsulentens ansvar som byggeleder

Her kan du lese hele dommen: Saken gjelder krav om erstatning utenfor kontrakt. Om sakens bakgrunn gjengis følgende fra tingrettens dom: «Jørn Gilberg var byggherre

Les mer

Veidekkedommen, Rt. 2003 s. 1531

Allerede i 2003 avsa Høyesterett en sentral dom knyttet til spørsmålet om hvordan kontrakter vunnet ved anbud skal tolkes, og hvorvidt det er adgang til

Les mer

Mikadommen, Rt. 2012 s. 1729

Høyesterett har i flere avgjørelser den siste tiden utpenslet regler for hvordan avtaler inngått etter forutgående konkurranse skal tolkes. Vi fikk først Feilprisingsdommen, Byggholtdommen i 2007

Les mer

Reklamasjonsfrist, Rt. 2010 s. 103

Oppdager byggherren mangler ved entreprenørens arbeider, plikter byggherre å reklamere innen gjeldende frister. Er ikke annet avtalt plikter byggherre å reklamere «innen rimelig tid». Annen frist

Les mer

Byggholtdommen, Rt. 2007 s.1489

Rt-2007-1489 Byggholtdommen (1) Dommer Tønder: Saken gjelder hovedentreprenørens krav på vederlag for tiltransport av sideentreprenører. Med tiltransport av sideentreprenør siktes til at hovedentreprenøren påtar seg

Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater