Byggholtdommen, Rt. 2007 s.1489

Entreprisekontrakter inngås normalt etter forutgående anbudskonkurranse. Oppdragsgiver har da ansvaret for å utarbeide konkurransegrunnlaget og leverandørene har ansvaret for å utforme tilbudene. Avtalen som deretter inngås skal etter reglene utgjøre summen av konkurransegrunnlaget og tilbudet.

Oppdages det senere mangler, feil eller uklarheter i dokumentene blir avtalene uklare, det blir usikkert hvilke rettigheter og plikter partene har og løsningen må søkes gjennom tolkning av dokumentene.

Høyesterett har gjennom en rekke dommer knesatt noen sentrale tolkningsregler som skal brukes i slike situasjoner. Kort fortalt går de ut på at mangler, feil eller uklarheter i konkurransegrunnlaget ikke skal tolkes mot entreprenøren og mangler, feil eller uklarheter i tilbudet ikke skal tolkes mot oppdragsgiver. Byggholt dommen er en av disse dommene. 

Les hele dommen:

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater