Prosjekterende dømt til å betale erstatning på kr. 18 mill.

Det prinsipielle ved dommen er at den som ikke gjør tilstrekkelige forsøk på å overholde den avtalte fremdriften kan bli gjort erstatningsansvarlig for oppdragsgiverens tap utover kravet på dagmulkt. Bergen tingrett konkluderte i en dom fra 2016 med at arkitektfirmaets manglende forsøk på å overholde den avtalte fremdriften i sin prosjektering var å anse som "grovt uaktsomt". Arkitektfirmaet ble derfor gjort ansvarlig de ekstrakostnader som påløp som følge av den forsinkede prosjekteringen. Tilsvarende ville gjelde dersom det var en entreprenør som ikke gjorde tilstrekkelige forsøk på å overholde den avtalte fremdriften.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater