ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Søkeresultater

NS 8402: Avtale om rådgivning

Fremdriftsplan De merknader som er knyttet til NS 8401 ovenfor gjelder også for NS 8402, men kommentarene til fremdriftsplan krever en viss presisering. Fordi oppdraget

NS 8403: Avtale om byggeledelse

Byggleders forhold til oppdragsgiver Generelt er NS 8403 preget av at byggelederen har et nærmere forhold til oppdragsgiveren og har slikt sett en utstrakt lojalitetsforpliktelse

NS 8401: Avtale med prosjekterende

Nødvendig fullmakt og møteplikt Dersom den prosjekterende skal kunne forplikte oppdragsgiver over tredjemann – eksempelvis for bestilling av varer eller tjenester – må han ha