Reklamasjon på utførelseskontrakter

Les utdypende artikler om entreprenørens rett og plikt til utbedring, samt oppdraggivers reklamasjonsrett etter overtakelse.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
06/12/2017

Entreprenørens rett og plikt til utbedring

Entreprenøren har rett og plikt til å foreta utbedring av feil og mangler som fremgår av overtagelsesprotokollen. Utbedringsplikten omfatter også de anførte feil og mangler som entreprenøren avviser som ikke berettigede (pkt. 36.2, 3. ledd). Utbedring av en ikke berettiget reklamasjon gir imidlertid entreprenøren rett til å kreve tilleggsvederlag.

Reklamasjon etter overtagelse

Oppdragsgiver kan reklamere i inntil 5 år etter overtagelse. Dersom det ikke er inngått noen kontrakt mellom partene vil oppdragsgiver kunne reklamere også etter 5-årsfristen.

Vær oppmerksom på at et krav kan være foreldet selv om det er reklamert innen reklamasjonsfristen på 5 år. Det er imidlertid knyttet ulike tilleggskrav til en reklamasjon for at den skal kunne gjøres gjeldende overfor entreprenøren.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater