ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

NS 8405: Entreprenørens rett og plikt til utbedring

Entreprenøren har rett og plikt til å foreta utbedring av feil og mangler som fremgår av overtagelsesprotokollen. Utbedringsplikten omfatter også de anførte feil og mangler som entreprenøren avviser som ikke berettigede (pkt. 36.2, 3. ledd). Utbedring av en ikke berettiget reklamasjon gir imidlertid entreprenøren rett til å kreve tilleggsvederlag.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Utbedring av berettigede reklamasjoner skal gjøres kostnadsfritt for oppdragsgiver. Entreprenøren skal – foruten selve utbedringsarbeidet – sørge for og dekke kostnadene til:

  • Tilkomstutgifter
  • Utgifter til konstatering av mangelen
  • Direkte og nødvendige utgifter som følge av mangelsutbedringen

Oppdragsgiver har rett til å sette en “rimelig frist” for entreprenøren til å forestå utbedringen (pkt. 36.2, 4. ledd). Oppdragsgiver plikter hertil å tilrettelegge for entreprenørens utbedring.

Erstatning for unnlatt utbedring

Oppdragsgiver plikter å gi entreprenøren tilkomst, og ellers tilrettelegge for at entreprenøren kan foreta utbedring. Dersom oppdragsgiver ikke medvirker på en måte slik at entreprenøren får foretatt sin utbedring, kan oppdragsgiver heller ikke kreve erstatning for å få mangelen utbedret ved hjelp av andre.

Derimot kan oppdragsgiver kreve erstatning for sine dokumenterbare kostnader til utbedring av andre dersom entreprenøren ikke har overholdt sin utbedringsplikt. Det er imidlertid en absolutt forutsetning at oppdragsgiver har gitt skriftlig varsel om at utbedring vil bli foretatt på entreprenørens regning om ikke utbedringen foretas innen en rimelig frist. Eneste unntak fra slik varsel er det som er nevnt over om akutt utbedring for å avverge ytterligere skade.

Rett til sammenhengende utbedring

Mangler som ble reklamert etter overtagelsen, har entreprenøren rett til å utbedre samlet innen ett år etter overtagelsen (pkt. 36.2, 6. ledd) så lenge utbedringsbehovet ikke er akutt. Det forhindrer ikke at hver enkelt mangel må være reklamert hver for seg, og “uten ugrunnet opphold” for at den ikke skal være prekludert. Det er bare entreprenørens utbedring som kan samles opp.

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater