ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Før oppstart av totalentreprise

Det kan være mange utfordringer knyttet til oppstart av totalentreprise. Nedenfor finnes en oversikt over relaterte emner det er viktig å være klar over før oppstart. Trykk på lenkene for utdyende artikler om emnene.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

13. februar 2019

Avvik fra NS-standarden

Komiteen som utarbeidet totalentreprisekontrakten har hatt et sterkt ønske om å få mest mulig slutt på at større oppdragsgivere lager sine egne varianter av standarden.

Byggemøter

Mye av det som følger av NS 8405 pkt. 7 er også nå tatt inn i NS 8407 som pkt. 4. Forskjellen på kontraktstypen og ansvaret kommer til syne ved at det er totalentreprenøren som skal sørge for at det innkalles til byggemøter i den grad annet ikke er avtalt. 

I NS 8405 er det oppdragsgiver som har dette ansvaret. På samme måte er det normalt totalentreprenøren som skal føre protokoll fra byggemøtene, i motsetning til i NS 8405.

Rettigheter til prosjektmaterialet – Oppbevaringsplikt

Entreprenøren har ikke rett til å benytte prosjektmaterialet til andre prosjekter uten oppdragsgivers samtykke. 

Samtidig har oppdragsgiver rett til å benytte materialet, begrenset til bruk av prosjektmaterialet til drift, vedlikehold, påbygning m.v. på prosjektet. Det betyr at verken oppdragsgiver eller entreprenør er berettiget til å bruke det prosjekterte materiale på andre prosjekter.

Totalentreprenørens ansvar for byggherrens prosjektering

Utgangspunktet for NS 8407 er at totalentreprenøren skal foreta prosjekteringen, eller i det minste det vesentligste av prosjekteringen. Protokollen til standarden viser til at det anses som påregnelig at oppdragsgiver har utarbeidet et ferdig forprosjekt – eventuelt utarbeidet det minimum som skal til for å få rammetillatelse – men at resten av prosjekteringen foretas av totalentreprenøren.

Dersom det er oppdragsgiver som står for den vesentligste delen av prosjekteringen vil det ofte være mer nærliggende å benytte en annen kontrakt enn NS 8407.

Totalentreprenørens ansvar for resultatet

Ved totalentreprise er det entreprenørens ansvar at de funksjonskrav og krav til løsninger som foreligger i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget blir oppfylt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?