ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8405: Varsel om tillegg

For det første skal entreprenøren “uten ugrunnet opphold” varsle at det foreligger et avvik fra kontrakten når svikt i leveransen fra oppdragsgiver/byggherre blir avdekket (pkt. 21.2).

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

15. juni 2018

Entreprenøren må varsle avvik

Entreprenøren plikter med andre ord å varsle avviket selv om entreprenøren på dette tidspunkt er usikker på om det får økonomiske eller fremdriftsmessige konsekvenser. Dersom entreprenøren ikke varsler om et avvik i tide, anses avviket å være dekket gjennom kontraktens avtalte vederlag. Det gjelder selv om endringen er en tilleggsbestilling fra oppdragsgiver.

Det er grunnleggende i NS 8405 at oppdragsgiver til enhver tid skal ha rett til å ha oversikt over det som vil bli fremmet som tilleggskrav og slikt sett til enhver tid å ha oversikt over hva prosjektets sluttkostnad ligger an til å bli. Derfor skal ikke-varslede tilleggskrav kunne avvises. Dersom dette er en for streng regel burde partene i stedet ha valgt NS 8406, hvor kravene til varsling av tillegg ikke er like strenge. Der kan krav om tillegg i noen tilfeller fremmes helt frem til sluttoppgjøret selv om de ikke er varslet tidligere.

«Uten ugrunnet opphold»

Dernest plikter oppdragsgiver å svare på varselet om avviket “uten ugrunnet opphold» iht. pkt. 21.2. Dersom oppdragsgiver er uenig i et varsel om tillegg, er det ikke nok å avvise kravet. Han må i tillegg angi grunnlaget for avslaget. For eksempel at et varslet tillegg anses å gå inn under en post i tilbudet. Et avslag uten begrunnelse kan bli betraktet som en nullitet (som om svar ikke var gitt).

Feil i oppdragsgivers prosjektering

Gjelder varselet feil i oppdragsgivers prosjektering, skal svaret også angi hvordan entreprenøren skal forholde seg til feilen. Entreprenøren trenger da å få vite hvordan han skal løse prosjektertingsfeilen. Entreprenøren skal aldri på eget tiltak løse en prosjekteringsfeil. Endrede tekniske løsninger kan ikke bare varsles fra entreprenøren – han må ha bestilling på en alternativ løsning før den iverksettes.

Dekning av ekstra kostninger

Gjelder meldingen fra entreprenøren krav om dekning av ekstra kostnader, eller krav om tillegg i tid, som følge av andre feil fra oppdragsgiver enn feilprosjektering, vil svar fra oppdragsgiver ikke være nødvendig. Manglende svar betyr at oppdragsgiver anses å ha akseptert at det foreligger et avvik i forhold til det avtalte i kontrakten.

Har meldingen en svarfrist for eventuelle innsigelser fra oppdragsgiver blir avtaleforholdet langt mer ryddig. Det anbefales derfor å sette en svarfrist med dato. Det er entreprenøren som skal sette en svarfrist i meldingen. Mener oppdragsgiveren svarfristen er for kort, plikter oppdragsgiveren – innen den satte svarfristen – å fremme krav om en rimelig tilleggsfrist.

Selve meldingsskjemaet bør aldri ha en linje med aksept fra oppdragsgiver.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?