ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

NS 8405: Mengdekontroll

I NS 8405 skal mengden under hver post være angitt, og utgangspunktet i NS 8405 er at det skal foretas en endelig avregning av mengdene etter oppmåling når arbeidene er avsluttet.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Dersom entreprenøren skal bære risikoen for at de beskrevne mengder i tilbudsforespørselen er korrekte, må dette være særskilt avtalt. Normalt skjer overføring av risiko for mengder ved at partene fyller ut bestemmelsen i kontraktskjemaet NS 8405 A under pkt. 4 med en avtalt dato.

Når mengdekontroll ikke er utfyllt

Er bestemmelsen om mengdekontroll i dette skjemaet ikke utfylt, betyr det at mengdene kan reguleres etter de faktiske medgåtte mengder når endelige mengder er klare. Avtales det mengdekontroll, fastsettes det en dato for når entreprenøren senest må komme med sine krav om endring av mengder på de enkelte poster. Dersom entreprenøren oversitter den avtalte fristen for mengdekontroll, har entreprenøren også risikoen for tap – og eventuell gevinst – dersom massene viser seg å være satt for lavt eller for høyt.

Krav om endrede mengder

Finner entreprenøren grunn til å fremme krav om endrede mengder, må de endrede mengder meldes til oppdragsgiver innen den fastsatte dato. Oppdragsgiver har da 1 måned til å eventuelt motsette seg de endrende mengdene entreprenøren har beregnet. Oversitter oppdragsgiveren denne fristen er det entreprenørens justerte mengder som gjelder.

Endring av mengder etter utløpt frist

Selv om det er avtalt mengdekontroll – og fristene i henhold til mengdekontroll er utløpt – vil det fortsatt være anledning for entreprenøren og oppdragsgiver å kreve endring av mengdene. Det er i de tilfellene hvor avviket er vesentlig eller at feilberegningen av massene ikke kunne forventes å bli oppdaget av entreprenøren ved vanlig aktsom kontroll (pkt. 27, 4. ledd).

Dette er en sikkerhetsventil mot urimelig resultat som følge av mengdekontrollen. Denne muligheten er ny i forhold til forgjengeren NS 3430. Større avvik på enkeltposter er ikke nok til at bestemmelsen om vesentlige avvik skal slå inn. Det må antas at avviket minst må utgjøre minst 5-10 % av kontraktssummen for at avviket skal kunne defineres som vesentlig.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?