ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

NS 8405: Fakturering av endrings- og tilleggsarbeider

I motsetning til kontraktsarbeidene skal alle arbeider som kommer i tillegg til den opprinnelige kontraktssummen faktureres med 100 % (pkt. 28.2).

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

1. november 2018

Det skal ikke holdes tilbake noe innestående beløp. I utgangspunktet skal fakturering skje når endringene er ferdig utført, men dersom arbeidene er av en viss utstrekning i tid, kan entreprenøren kreve løpende fakturering, men ikke oftere enn en gang pr. måned.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater