ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Totalentreprise – hvilket ansvar du har?

Rørleggeren har levert det som byggherre har beskrevet i anbudsforespørselen, men det er likevel en «mangel» etter NS 8407.

Elektrikeren har – etter ønske fra byggherre – levert en overdimensjonert varmepumpe. Det er en «mangel» dersom han ikke kan bevise at han har frarådet å installere en overdimensjonert løsning.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

22. juni 2018

Entreprenøren har gitt et tilbud hvor han har beskrevet hva han vil levere, men han har ikke tatt forbehold om at en funksjon ikke er oppfylt. Uten et klart forbehold hjelper det ikke at han har beskrevet hva som inngår i leveranse.

1. Grunnleggende forskjell på totalentreprise og beskrevet entreprise

I en totalentreprise er det den beskrevne funksjonen som er det sentrale. Innenfor denne beskrivelsen har totalentreprenøren rett til å velge løsninger. Skal det monteres varme i et rom, kan totalentreprenøren velge mellom panelovn eller radiator så lenge det er tilstrekkelig varme i det enkelte rom. Er det bestemt radiator, kan totalentreprenøren velge farge – gul, blå, hvit m.v., men han kan ikke da velge panelovn.

2. Primært funksjon – sekundært beskrevet et konkret produkt

Dersom det er beskrevet både funksjon og type valg (f.eks. farge) er det klart definert hva som skal leveres. Problemet oppstår når det er både beskrevet en funksjon og produkt, men det beskrevne produktet ikke oppfyller alle funksjonskravene. Da hjelper det ikke at det er leverte riktig produkt dersom en av de beskrevne funksjoner mangler. Det kan være at det er beskrevet hvilke panelovner som skal leveres i de enkelte rom, men at de ikke overholder kravene til varme i det enkelte rom.

I det praktiske liv har jeg møtt på en situasjon der armaturet som var beskrevet i anbudsforespørselen ikke var godkjent som «rør-i-rør»-løsning slik som kreves i TEK. Det er en klar mangel fra rørleggerens side.

3. Forbehold fra funksjonsbeskrivelsen

En elektriker kan aldri installere et produkt som ikke er CE-godkjent i et bygg. Han plikter å kun å installere godkjente produkter. Det samme gjelder en rørlegger – han kan ikke montere løsninger som er i strid med Teknisk Forskrift (TEK).

Entreprenøren kan imidlertid levere et tilbud hvor en funksjon ikke er oppfylt, men da må han klart og tydelig presisere i selve tilbudsbrevet hvilken funksjon som ikke oppfylles. Det er ikke tilstrekkelig at det er beskrevet hvilke produkt som leveres dersom det ikke i tilbudet presiseres at en av de beskrevne funksjoner mangler. Da foreligger det fortsatt en mangel.

Slik kan være om de panelovner som leveres ikke har dag- og natt styring slik som beskrevet i anbudsbeskrivelsen. Uten at dette er «flagget» som en funksjon som derved ikke blir oppfylt er dette en mangel ved leveransen.

Samtidig må entreprenøren være klar over at han ved å tilby et produkt som mangler en funksjon kan bli forkastet i konkurransen.

4. Totalentreprenørens «kontrollansvar»

Dersom byggherren har konkrete ønsker om løsninger eller produkter, plikter totalentreprenøren å vurdere om ønsket løsning eller produkt er egnet for formålet. Han har et «kontrollansvar» ikke ulikt det som byggmesteren har overfor forbrukeren etter bustadoppføringslova.

Tanken bak dette kontrollansvaret er totalentreprenøren forutsetningsvis har bedre forutsetninger for å vurdere egnetheten av løsningen/produktet. Har han imidlertid full anledning til å benytte en løsning eller et produkt han ikke vil anbefale forutsatt at han har orientert om at han anser løsningen som uheldig.

Merk her at det ikke er tilstrekkelig å ha frarådet et produkt eller en løsning – totalentreprenøren har også ansvaret å kunne BEVISE at han har frarådet valget.

5. Mer om totalentreprise

Mange bruker totalentreprise om en beskrevet entreprise fordi man ikke forstår kontraktene og ikke forstår de prinsipielle forskjeller mellom totalentreprise og beskrevet entreprise. Da kan entreprenøren komme i situasjoner som han ikke var forberedt på. Det kan koste dyrt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine Granlund. Foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?