Sluttoppgjør og innsigelse til sluttoppgjør

Entreprenøren må i sin sluttoppstilling ta med alle sine krav – også omtvistede tillegg. Sluttoppstillingen skal gi en oversikt over alle betalte og ubetalte krav. Ubetalte tilleggskrav som ikke fremkommer av sluttoppstillingen er å anse som frafalt.

Oppdragsgiver må i sin innsigelse til sluttoppgjør ta med alle sine innsigelser til sluttoppstillingen og alle sine eventuelle erstatningskrav. Herunder også eventuelle dagmulktskrav. Tidligere innsigelser anses som frafalt dersom de ikke er vist til i innsigelsene.

I sluttoppgjøret er det viktig å ikke gjøre formelle feil og det kan fort være lønnsomt å få råd og innspill fra en advokat for å unngå de formelle feil som kan være fatale.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater