ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Innsigelser til sluttoppgjøret fra forbruker

Entreprenøren skal fremsende en kontrollerbar faktura hvor både kontraktssum og tillegg fremkommer på en slik måte at forbrukeren kan kontrollere kravet. Når forbrukeren har mottatt en sluttfaktura settes det imidlertid krav til forbrukerens reklamasjon hvis han er uenig i deler av sluttfaktura. Reklamerer ikke forbrukeren i tide kan entreprenøren avvise reklamasjonen fordi den er fremmet for seint uavhengig av om den ellers er berettiget eller ikke.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

16. juni 2015

Sluttoppgjør

Byggeprosjekter avsluttes ved at arbeidene overtas av forbrukeren og entreprenøren sender et sluttoppgjør. Formålet med sluttoppgjør er å gi forbrukeren en fullstendig oversikt over alle krav entreprenøren hevder å ha mot forbrukeren. Sluttoppgjøret skal omfatte alle entreprenørens økonomiske krav som springer ut av avtalen, både kontraktssummen og betaling for endringer og tillegg. 

Forbrukerens rett til å klage på sluttoppgjøret

Ikke sjelden har forbrukeren innsigelser til entreprenørens sluttfaktura. Forbrukeren må da klage på sluttfakturaen innen gitte frister. Reglene om forbrukerens frist for å klage på sluttfakturaen er noe ulik i henholdsvis bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven. 

For ny bolig følger det av buofl § 48 tredje ledd at

«Rekning for sluttoppgjer utan atterhald er bindande for forbrukaren dersom innvending ikkje er reist seinast ein måned etter at rekninga er motteken».

Dersom forbrukerne har innsigelser til sluttoppgjøret ved bustadoppføring må han klage innen 1 måned etter at han mottok sluttoppgjøret.  Dette er en absolutt frist som forbrukeren må overholde for å ha sine innsigelser i behold.

For brukt bolig følger det av hvtjl § 36 tredje ledd at:

«En forbruker som har fått rekning, er bundet av den pris som er oppført, om forbrukeren ikke innen rimelig tid sier fra at prisen ikke blir godtatt.»

Dersom forbrukeren har innsigelser til sluttoppgjøret ved håndverkertjenester må han klage «innen rimelig tid». Hva som er «innen rimelig tid» må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Domstolene har ikke kommer med klare uttalelser om hva som anses som rimelig tid, men har i flere saker lagt til grunn at det å reklamere 1 måned etter at fakturaen er mottatt er i seneste laget. Forbrukere bør klage så fort som mulig for å forhindre at innsigelsene går tapt. Dette tilsier at fristen for å klage på sluttoppgjøret er noe ulik etter bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven.

Tap av retten til å komme med innsigelser

Dersom forbrukeren ikke klager innen fristen vil hans rett til å komme med innsigelser være tapt. Entreprenøren kan da påberope seg at protesten har kommet for sent og kreve betaling i henhold til sluttoppgjøret. Domstolene vil i utgangspunktet avvise klagen uten å gå inn på hvorvidt den er berettiget eller ikke. Unntak gjelder dersom lavere vederlag følger av avtalen eller dersom kravet er urimelig, slik at avvisning av protesten vil føre til urimelige resultater.

Dersom entreprenøren er usikker på hvorvidt de mottatte innsigelser til sluttoppgjøret er rettidig fremsatt og hvordan innsigelsene skal håndteres kan det være lurt å kontakte advokat for å få bistand i prosessen. Entreprenøren må imidlertid være konsekvent med at han henviser til at protesten på sluttfakturaen er kommet for seint for ikke å bli fanget av at entreprenøren kan anses uforbeholdent å ha gått inn i en realtetsdrøftelse. I så tilfelle kan entreprenøren bli ansett for å ha akseptert reklamasjonen som rettidig fremsatt selv om den åpenbart er fremmet etter fristens utløp.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?