Reklamasjon og utbedring

Reglene om reklamasjon og utbedring er langt på vei de samme i NS 8407 som de er i NS 8405. Det er imidlertid ett viktig unntak. I pkt. 42.2.2 er det tilstrekkelig å reklamere “innen rimelig tid”, mens det i NS 8405 settes krav om at reklamasjonen må fremsettes “uten ugrunnet opphold”. Det må derfor antas at NS 8407 gir oppdragsgiver noe mer tid til å reklamere på feil og mangler som blir avdekket i reklamasjonsperioden på 5 år.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater