ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

Prisoverslag til forbruker

Mange rørleggere kjenner ikke reglene for prisoverslag godt nok. Det medfører at arbeid blir utført som man ikke har rett til å få betalt for. Rørleggeren har full rett til å gi et prisoverslag som ikke er bindende. Da gjelder ikke reglen om at rørleggeren bare kan overskride prisoverslaget med 15 %.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

31. mai 2019

Prisoverslag

Enten det gjelder tilbud om arbeid på bolig under oppføring med forbruker som kunde eller tilbud på arbeid på brukt bolig, er reglene for prisoverslag de samme.

Har du gitt et prisoverslag – muntlig eller skriftlig – vil du ikke ha rett til å kreve mer betalt enn 15 % mer enn prisoverslaget. Derimot kan du kreve tillegg for endringer eller tillegg som har kommet etter du har gitt prisoverslaget.

Problemet for de fleste er at det er uklart hva som inngikk i prisoverslaget. Er det gitt ett muntlig prisoverslag vil det omfatte alt som er nødvendig med mindre det er presisert hvilke arbeider som ikke inngår i prisoverslaget. Er det tvil om hva som inngikk i prisoverslaget vil oftest entreprenøren tape.

Hva er et prisoverslag?

Når forbrukeren spør rørleggeren hva han tror et arbeid vil koste, så er det gitt et prisoverslag. Rørleggeren vil da ikke bli hørt med at han ikke mente å gi et prisoverslag. Har rørleggeren kalt det noe annet – slik som «estimat» eller «budsjett» – er det også et prisoverslag. Da gjelder regelen om 15 %.

Muntlig prisoverslag

Det er ikke bare daglig leder som kan gi et prisoverslag. Dersom en ansatt gir et prisoverslag er det bindende for firmaet selv om vedkommende ikke har fullmakt til å forplikte sin arbeidsgiver. Derfor må det presiseres for ansatte at det kun er daglig leder, eller de han bestemmer, som kan gi prisoverslag.

Dersom det gis prisoverslag muntlig bør rørleggeren alltid sende en e-post til kunden så raskt som mulig og gjenta hva det er gitt prisoverslag på, slik at dette ikke kan bli reist tvil om senere.

Tillegg og endringer må varsles

Er det gitt prisoverslag, må rørleggeren være påpasselig og sende varsel om tillegg i prisoverslaget for hver gang det kommer et tillegg eller en endring fra det som var det opprinnelige. Det bør varsles helst før endringen eller tillegget utføres, men i alle fall så raskt som mulig. Det bør gjøres på e-post og helst med en fast pris eller med en antatt kostnad for endringen eller tillegget.
Slikt varsel må sendes uansett selv om det er sannsynlig at prisoverslaget ikke ser ut til å bli overskredet.

Dersom tillegg og endringer ikke varsles, anses alle disse å være inkludert i det prisoverslaget som er gitt.

Ikke bindende prisoverslag

Reglene om prisoverslag følger av loven og skal sikre at forbrukeren ikke beslutter å bestille arbeidene basert på feil prisopplysninger. Lovgiveren legger til grunn at rørleggeren bør ha så god kunnskap om det han driver med at han ikke skal kunne bomme med mer enn 15 % i sin beregning.

Etter loven har imidlertid også rørleggeren rett til å gi et ikke-bindende prisoverslag. Det betyr at forbrukeren ikke kan benytte dette prisgrunnlaget for sin beslutning om hvorvidt arbeidene skal bestilles eller ikke.

Dersom entreprenøren er tydelig på at han ikke kan eller ikke vil gi et bindende prisoverslag, gjelder ikke regelen om at entreprenøren i sitt prisoverslag bare kan bomme med inntil 15 %. Da vil rørleggeren kunne være berettiget til å kreve mer betalt enn prisoverslaget pluss 15 %.

Mest aktuelt er dette dersom det gjelder arbeid på brukt bolig hvor det er vanskelig å vite hva som må gjøres og hvor omfattende arbeidene vil bli. Ofte vil det først være under arbeidets gang at man vil få vite hva som er nødvendig av arbeid. Loven har imidlertid gitt rom for at ikke bindende prisoverslag kan gis også i andre tilfeller – for eksempel fordi rørleggeren ikke vil påta seg den risikoen det er å gi et bindende prisoverslag.

Formular for ikke bindende prisoverslag

Vi har laget et formular for tilbud til forbruker som ikke er gitt som bindende prisoverslag. Da gjelder ikke regelen om 15 %, men fortsatt må overslaget være aktsomt. Det kan aldri gis et prisoverslag som entreprenøren vet er for lavt, men det gjør at rørleggeren får mindre risiko.

Vi har formulert et standardskjema som VVS Fagmann-medlemmer fritt kan laste ned og benytte uten kostnad. Formularet har de nødvendige formuleringer for å gi et ikke-bindende prisoverslag. I tillegg inneholder formularet en del andre presiseringer og formuleringer som kan være nyttige å få med i tilbudet.
Formularet er ment å være førsteside på ethvert tilbud, hvor entreprenørens beskrivelse av hva som er med i prisoverslaget vedlegges.

For å laste ned formularet kan rørleggeren gå inn på VVS Fagmann sine sider og laste disse ned som standarder.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater