Generelt om totalentreprise

NS 8407 avløste NS 3431 i den gamle NS 34xx-serien 1.7.2011 som anbefalt standard. Det forhindrer ikke at det fortsatt kan inngås kontrakter etter NS 3431 ettersom NS-kontraktene bare er anbefalte kontraktsvilkår. Det er full avtalefrihet til å inngå avtaler som ikke lengre er anbefalte standarder.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
07/12/2017

Totalentreprise har det utgangspunkt at oppdragsgiver skal primært beskrive den funksjon som skal ivaretas eventuelt supplert med spesifikasjon for utførelse og kvaliteter.

I en NS 8407-kontrakt er det totalentreprenøren som har ansvaret for mengder og eventuelle uteglemte poster for å oppfylle kravene til funksjon.

Totalentreprenøren har ansvaret for at de beskrevne funksjoner er oppfylt selv om han beskrevet hva han leverer. Vil han reservere seg mot en funksjon må det eksplisitt fremgå av totalentreprenrens tilbud.

Totalentreprenøren har rett til selv å velge andre og kanskje billigere løsninger så lenge funksjonen er oppfylt så lenge ikke det er spesifisert hva som skal leveres.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater