ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Rett til å kreve registreringsforretning for underentreprenør

Ettersom en overtakelse utløser en rekke virkninger mellom partene, er det i begge parters interesse i at man formaliserer denne. Oppdragsgiver kan ta kontraktsgjenstanden i bruk og overtar risikoen, eventuell dagsmulkt slutter å løpe, reklamasjonsfristene for å gjøre mangler gjeldende begynner å løpe, entreprenøren kan sende sluttfaktura for arbeidet, og plikten til å holde arbeidet forsikret opphører. Fordi overtakelsen har så stor betydning for begge parter, er det viktig at overtakelsen gjennomføres på en ryddig og forutsigbar måte. Standardkontraktene har detaljerte regler om dette og for underentrepriser er det særlige bestemmelser om regisetringsforretning.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

24. februar 2020

I denne artikkelen gir vi deg svar på:

Hvorfor behov for å gjennomføre en registeringsforretning?

Ofte vil en underentreprenør bli ferdig med sine arbeider lenge før hovedentreprenøren skal overlevere til byggherre. Samtidig fremgår det av NS 8417/ 8416/ 8415 at overtagelse fra underentreprenøren til hovedentreprenøren skal skje samtidig med hovedentreprenørens overtagelse med byggherre.

En slik typisk situasjon er når underentreprenøren blir ferdig lenge før bygget kan overleveres til byggherre. I denne perioden blir underentreprenøren da ansvarlig for eventuelle tilfeldige skader på sine arbeider og vil ha likviditetsbelastning for innestående av kontraktssummen som ellers vil stå inne frem til overtagelse.

I en NS 8417/ 16/17 -kontrakt har underentreprenøren i stedet for overtagelsesforretning rett til å kreve avholdt en registreringsforretning når han har ferdigstilt sine arbeider. Prosedyrene ved en slik registreringsforretning er de samme som ved en ordinær overtagelsesforretning. NS 8417 / 8415/16 underentreprenør kan i rimelig tid før kontraktsgjenstanden er ferdigstilt innkalle hovedentreprenøren til registreringsforretning. En frist på 14 dager regnet fra mottakelsen av innkallelsen skal normalt anses som rimelig.

Formalia det samme som overtagelse?

Det skal føres en protokoll fra registreringsforretningen på samme måte som ved en overtagelsesprotokoll, som skal signeres av begge parter. Her skal det fremgå de fakta partene er enige om. Det kan være feil og mangler eller gjenstående. Er det punkter partene er uenige om, skal de to partene sørge for at de to synspunktene fremgår av protokollen, og at partene er uenige. Protokollen over feil, mangler og gjenstående forutsettes å være komplett. Det innebærer at underentreprenøren kan anse feil og mangler som var visbare ved en aktsom befaring som godkjent av totalentreprenøren . Alle visbare feil og mangler som avdekkes senere har underentreprenøren da rett til å avvise som reklamert for sent, dersom de ikke fremgår av protokollen. Det er et utslag av at protokollen skal fastlegges partenes standpunkter.

Fordeler ved å gjennomføre registeringsforrentning?

Ved en slik registreringsforretning går risikoen for tilfeldige skader over på hovedentreprenøren, underentreprenøren kan sende sluttfaktura og slippe å vente med å få betalt de siste 7,5 % av kontraktssummen.

Eneste unntak er at reklamasjonsperioden på 5 år løper fra byggherrens overtagelse med hovedentreprenøren og ikke fra dato hvor registreringsforretningen ble holdt. I tillegg plikter underentreprenøren å holde kontraktsgjenstanden forsikret frem til byggherre overtar hele kontraktsgjenstanden.

Dette er den viktigste motivasjonen underentreprenøren har for å signere på en NS 8417/ 16/15 kontrakt fremfor en NS 8407/ 06/05.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater