ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

Svar, forbruker - Rørkjøp

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

2. august 2018

Spørsmål 2

Rørleggeren sendte sin sluttfaktura for oppgradering av et bad på en bolig. Det kom ikke inn protest på sluttfakturaen og etter 6 uker purret rørleggeren med krav om betaling innen ytterligere to uker. Siste dag på tilleggsfristen protesterte forbrukeren.

Rørleggeren mente at innsigelsen til fakturaen var kommet for sent og derfor kunne ses bort fra. Er det korrekt?

SVAR:

Dersom det er sendt en sluttfaktura etter bustadoppføringslova vil reklamasjoner fra forbrukeren på sluttfakturaen i alle normale tilfeller kunne avvises med den begrunnelse at den er reklamert på for sent. Fristen til å reklamere er en måned. Unntaket er dersom sluttfakturaen er åpenbart feil – for eksempel at det er fakturert for forhold som ikke er levert eller tilsvarende. Normalt vil imidlertid en slik for sen reklamasjon bli avvist uten å bli realtitetsbehandlet nettopp fordi reklamasjonen kom for sent.

Gjelder det arbeid på eksisterende bolig er ikke fristen like klar fordi reklamasjonen da er «innen rimelig tid», men det all grunn til å legge til grunn en frist på en måned også for arbeid etter denne loven.

Spørsmål 1

Rørleggeren blir ikke ferdig med badet til avtalt tid og forbrukeren vil ha prisavslag for ulempen.

Har han rett på prisavslag?

Svar:

Her må det skilles mellom nytt bad på en eksisterende bolig eller bygging av badet på en ny bolig.

Dersom det er nytt bad på en eksisterende bolig vil forbrukeren ikke har rett på dagmulkt eller prisavslag med mindre han kan dokumentere økonomisk tap i form av økonomiske utlegg/kvitteringer.  Ulemper familien har hatt eller den tiden det har medført for forbrukeren er ikke tap som kan erstattes. Dersom forbrukeren har måttet ta fri fra jobben har han bare krav på erstatning dersom forbrukeren kan vise at han har fått trekk i lønnen. Dette arbeidet går etter håndverkerloven hvor det ikke er regler om dagmulkt.

Gjelder det bygging av bad på en ny bolig vil rørleggeren ha dette som en underentreprise for en byggmester eller en entreprenør/utbygger. Da er det en proff-kontrakt hvor det vanligvis benyttes en NS-kontrakt. Da er det vanlig dagmulkt ved forsinkelse.

Tilsvarende dersom det er en selvbygger som engasjerer en rørlegger for å etablere et bad. Da er det også dagmulkt fordi det følger av bustadoppføringslova.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater