ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Svar, proff - Rørkjøp

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

2. august 2018

Spørsmål 2

Det var uenighet om tilleggene på en NS 8405-kontrakt. Forliksklage ble tatt ut innen 12 måneder fra overtagelse, men oppdragsgiver nektet å betale tilleggene fordi han mente forliksklagen var sendt for sent.

Kan oppdragsgiver hevde at forliksklagen var sendt inn for sent og at tillegget derfor ikke skulle betales?

Svar:

I NS 8405 og NS 8407 må rørleggeren være påpasselig med å følge opp med en forliksklage i tide.

Normalt går det to måneder før sluttfaktura sendes etter at arbeidene er overtatt av oppdragsgiver og oppdragsgiver bruker normalt to ytterligere måneder før han kommer med sine innsigelser til sluttoppgjøret. Da har det gått fire måneder fra overtagelse.

Dersom rørleggeren ikke har tatt ut forliksklage inne 8 måneder etter at overtagelse er holdt, er alle omtvistede tilleggsarbeidet tapt (prekludert). Denne fristen gjelder i NS 8405, NS 8415, NS 8407 og NS 8417, men ikke i NS 8406 eller NS 8416. Da er fristen 3 år.

Spørsmål 1

Det skal utbedres gammelt røropplegg i et sameie med fire enheter. Er det en forbrukerkontrakt eller en proffkontrakt?

Svar:

De oppdragsgivere som ikke er forbrukere kaller vi ofte for «proff-kontrakter». Det kan lett føre til at man tror at alle som ikke er proffe er forbrukere som skal ha rettigheter som forbrukere. Slik er det ikke.

Sameier og borettslag er aldri «forbrukere» selv om de er få leiligheter. Da skal rørleggeren benytte NS-kontrakter. Normalt brukes da N 8417 (Totalunderentreprise). Dersom alt er prosjektert og spesifisert bør rørleggeren bruke en NS 8416-kontrakt.

Benyttes de generelle Oppdrags- og leveringsbetingelser som jeg anbefaler for Rørkjøp sine medlemmer vil dette følge av selve tilbudet med vedlegg. Da er det tilstrekkelig med en aksjept (muntlig eller skriftlig) fra oppdragsgiver. 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater