Feil i sluttoppgjøret

Manglende gjentagelse av tillegg som byggherre har protestert på, er en gjenganger i sluttoppgjørene.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no
17/12/2014

Det er formkrav til sluttoppgjøret som det kan være dramatisk å overse. Felles for alle sluttoppgjør er at de skal inneholde alle krav som entreprenøren krever, men det kan tas konkrete forbehold. Det vet de fleste. Mange er imidlertid uvitende om at i en NS-kontrakt må entreprenøren presisere at han fastholdet krav på et tillegg som oppdragsgiver tidlige har avslått. Dersom entreprenøren ikke presiserer at han fastholdet en omtvistet tilleggsfaktura, har oppdragsgiver rett til å betrakte tilleggskravet som frafalt. Tillegget er da tapt for entreprenøren.

1. Fristen til å sende sluttfaktura

I NS-kontrakter er fristen til å sende sluttfaktura 2 måneder fra det er holdt overtagelse.

Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, er det ikke dramatisk. Først dersom oppdragsgiver skriftlig forlanger sluttfaktura etter at fristen er løpt ut, kan det bli dramatisk. Entreprenøren skal da gis en 14-dagers frist til å komme med sluttfakturaen, men dersom denne tilleggsfristen oversittes vil entreprenøren tape tilleggskrav som ellers ville vært berettiget.
Det finnes ingen tilsvarende frist i forbrukerkontrakter, men ved ny bolig børe entreprenøren presentere sluttfakturaen ved ferdigbefaringen og betinge seg at den blir betalt – og at eventuelt omtvistet beløp deponert – for at forbrukeren skal få overta boligen.

2. Sluttoppstilling med sluttfaktura

Det skal aldri lages «utkast til sluttfaktura» eller tilsvarende. Entreprenøren skal lage en sluttoppstilling og fakturere utestående. Det er først etter at oppdragsgiver har kommet med sine innsigelser og eventuelle motkrav at partene skal sette seg sammen og forhåpentligvis klare å forhandle seg frem til en omforent løsning.
Innestående kan aldri faktureres før det sendes sluttfaktura. Derimot avdragsfaktura og fakturaer på tillegg faktureres før sluttfakturaen fordi sluttfakturaen har forfall på 2 måneder men fakturaer ellers har forfall på 28 dager.
Sluttoppstillingen skal omfatte alle krav – både betalte og ikke betalte fakturaer.

3. Gjenta omtvistede tilleggskrav

Det forutsettes at entreprenøren foretar en gjennomgang av omtvistede krav når sluttoppstillingen settes opp. Tilleggskrav som oppdragsgiver tidligere har avslått må gjentas for ikke å være tapt.

Har for eksempel entreprenør og byggherre hatt en lengre diskusjon om et tilleggskrav, forutsettes det at entreprenøren foretar en ny vurdering av det omtvistede tilleggskravet. Er tilleggskravet ikke gjentatt i sluttoppstillingen skal oppdragsgiver betrakte dette slik at entreprenøren etter en ny gjennomgang har funnet å frafalle tilleggskravet. Det er tilstrekkelig å henvise til tidligere diskusjoner dersom det fremgår klart at kravet opprettholdes.
Manglende gjentagelse av omtvistede tilleggskrav er en gjenganger i sluttoppgjørene. Det hjelper ikke entreprenøren at han forklarer at det er en ren forglemmelse. Oppdragsgiver har rett til å nekte tilleggskravet med den ene begrunnelse at det ikke er med i sluttoppgjøret. Om tilleggskravet er berettiget eller ikke er da ikke avgjørende lengre.

4. Forbehold i sluttoppgjøret

Entreprenøren kan være i en situasjon der han ikke har fått sluttoppstillingen fra alle sine underentreprenører. Da kan entreprenøren f.eks. skrive » Det tas forbehold om eventuelle tilleggskrav fra elektrikeren fordi vi ennå ikke har mottatt hans sluttoppstilling.
Derimot vil et generelt forbehold om feil eller uteglemte poste ikke kunne tillegges betydning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Tine 1

Vi bistår deg i entreprisesaker

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!
Våre advokater