ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

HMS Vakten AS krever betalt for fagprøve som ikke holdes

Bagn Varme & Sanitær AS (BVS)bestilte «Oppmelding til praktisk fagprøve» hos HMS Vakten AS på bakgrunn en telefonhenvendelse og bestillingen ble bekreftet på SMS samme dag. Senere fant medlemmet ut at de allerede hadde aktuelle fagprøve og avbestilte. HMS Vakten AS krevde da fullt betalt for en fagprøve de ikke holdt, og på grunn av bestillingsvilkårene fant Bergen forliksråd at det skulle betales fullt ut for et kurs som ikke ble avviklet.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

10. april 2019

BVS fikk en telefonhenvendelse og bestilte en fagprøven som skulle avholdes lokalt. Bestillingen ble bekreftet fra medlemmet på SMS samme dag og det ble sendt en ordrebekreftelse med oppdragsbetingelser i etterkant fra HMS Vakten.

Etter å ha mottatt ordrebekreftelsen med betingelser for bestillingen, sendte medlemmet beskjed til HMS Vakten at de ikke hadde behov for den aktuelle fagprøven fordi de allerede hadde den fra før. Det ble derfor ikke avholdt noen fagprøve.

HMS Vakten insisterte imidlertid på at de skulle ha full betaling for en fagprøve de ikke holdt. Det ble det protestert på og vist til vilkårene i ordrebekreftelsen. Kravet ble derfor først sendt til inkasso og etter hvert til Bergen forliksråd. Normalt skulle det være forliksrådet hos Fagmannmedlemmet som var riktig forliksråd, men i ordrebekreftelsen står det at det var Bergen forliksråd som skulle være riktig verneting.

Videre hevdet medlemmet at de ikke skulle betale full pris for en tjeneste som ikke ble levert. Her viste man til ordrebekreftelsen og kom til at HMS Vakten etter sine betingelser har rett til full betaling for en fagprøve de ikke holdt. Kravet var på kr. 5.000,- med tillegg v renter og gebyrer og kostet til slutt medlemmet ca. kr. 9.000,-.

Vi bistod medlemmet og mener fortsatt at resultatet er feil. Det er imidlertid ikke poenget. Saken gjelder til at det kan forsvares å bringe saken inn for tingretten. Vi har for øvrig vi har utført alt arbeid for VVS medlemmet uten å kreve betaling fordi vi ville prøve saken. Det vesentlige er at man må lese de betingelser som fremkommer av enhver bestilling. Her står det at man må reise til Bergen for å forsvare sin sak og Bergen forliksråd har kommet til at bestilleren må betale full pris for en tjeneste som er avbestilt lang tid i forveien. Det er god fortjeneste å få full betaling for en tjeneste som ikke leveres.

Oppfordringen er derfor alltid å lese ordrebekreftelsene og dernest – være klar over at dersom man bestiller tjenester fra HMS Vakten har de spesielle oppdragsbetingelser som man bør være bevisst over ved bestilling.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater