ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Garasje og uthus uten byggetillatelse

Regjeringen legger fram forslag om forenkling av byggesøknader ved at garasjer og uthus – som er iht. reguleringsplan og ellers overholder gjeldende lover og bestemmelser – kan settes opp uten søknad dersom de er på mindre enn 50 kvm.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Regler som må overholdes

Det betyr at gesimshøyder, avstand fra nabogrense og andre bestemmelser må være overholdt. Disse sakene utgjør en betydelig saksmengde hos kommunene og vil frigjøre kapasitet til andre oppgaver, ifølge regjeringen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater