ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Samspillkontrakter, partnering og alliansegrupper

Vi har i mange år sett utrykk som samspillkontrakter og alliansegrupper. Utrykkene og modellene er mest brukt i store kontrakter, særlig offshore kontrakter og store statlige og offentlige prosjekter, men i senere år ser vi dem stadig hyppigere også i mindre bygg- og anleggskontrakter. Fenomenene gir muligheter både byggherrer og entreprenører, men uten å vite hva det dreier seg om er det risikosport å skrive under på slike avtaler.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

31. desember 2021

Bakgrunnen for fenomenene samspillkontrakter og alliansegrupper er at byggherrer ønsker å redusere risiko i byggeprosjektene, få mer kvalitet for pengene eller lavere pris for samme vare. For entreprenøren kan det også innebære redusert risiko med samme fortjeneste, men det forutsetter at byggherre og entreprenør vet hva de må gjøre gjennom prosessen.

Så hva er en samspillkontrakt, partnering eller alliansegruppe?

Samspillkontrakter

Samspillkontrakter kan ikke enkelt beskrives med få ord. I korthet er det avtaler om at byggherre og entreprenør sammen utvikler, prosjekterer og utfører byggeprosjekter sammen for at byggherre skal få et optimalt resultat til riktig pris, og slik at entreprenøren skal sitte igjen med en rimelig fortjeneste. Den viktigste suksessfaktoren i samspillkontrakter er at partene lykkes i samspillet. Et velfungerende samspill skal føre til enighet om hva som skal utføres og hva som skal betales.

Men, heller ikke her kommer vi utenom skriftlige avtaler. Prosessen må støttes opp av et avtaleverk, og her møter entreprenørene avtaletekster og vilkår de normalt er ukjent med. Norsk Standard har foreløpig sagt at de ikke ser det hensiktsmessig å utvikle standardkontrakter på området, og partene må ofte forholde seg til skreddersydde kontrakter, ofte med NS 8401 og NS 8407 i bunnen.

Alliansegrupper

Alliansegrupper brukes som navn på grupper av konsulenter/entreprenører som får et felles ansvar for å oppfylle beskrivelser og funksjonskrav gitt av oppdragsgiveren. Forholdet mellom konsulenter/entreprenørene kan godt sammenlignes med forholdet mellom byggherre og entreprenør i en samspillkontrakt, men slik at rammen for hva som skal leveres er bestemt på forhånd.

Fenomenene har som sagt vokst frem av et behov hos byggherre og noen ganger entreprenøren. Slik sett har de en berettiget plass i systemet. Men, fenomenene passer ikke inn i de tradisjonelle modellene vi kjenner fra Norsk Standard, NS 8405, NS 8415, NS 8407, NS 8417 etc. Partene forplikter seg til noe annet og noe mer enn de er vant med. Entreprenøren kan ikke lenger sitte å vente på byggherrens prosjektering som en utførelsesentreprise, eller selv bestemme metode og materialer som i en totalentreprise. Er ikke partene bevisst kravene som stilles til dem innenfor disse nye modellene, oppstår det fort farlige situasjoner.

Konkret har vi sett kontrakter hvor byggherre har tatt inn vilkår om alliansegrupper blant entreprenørene, uten at entreprenørene har vært bevisst hva det har betydd. Entreprenørene har da forgjeves sendt varsler om endringer til byggherre, som avviser alle krav med henvisning til at alliansegruppen må fordele merkostnader seg imellom. Vi har også sett forsøk på samspillkontrakter, hvor partene har startet samspillet uten å sikret at arbeidet entreprenøren nedlegger i fase 1 blir honorert på noen måte.

Vi fraråder parter å inngå samspillkontrakter eller alliansegrupper uten først å ha satt seg grundig inn i fenomenene, fått nødvendig råd/veiledning, gjennomført aktiviteter for å sikre samspillet med byggherre/oppdragsgiver og sikret et riktig avtaleverk som støtter opp under prosessen.

Vårt råd er at partene, der byggherre ønsker å gjennomføre prosjekter med samspill, tar kontakt med noen som kan veilede partene i den innledende fasen, som kan hjelpe partene til å organisere seg slik at det blir et reelt samspill, og som kan hjelpe partene med å skreddersy avtaleverket som skal understøtte samspillet.

Viktige suksessfaktorer er:

  • Riktig, klar og tydelig strategi
  • Forankring og involvering fra byggherrens og entreprenørens ledelse for riktig beslutningskompetanse, ressursstyring og prioritering mellom prosjekter
  • Valg av riktig prosjektmodell
  • Riktig organisering av prosjektgruppe
  • Tilgjengelighet av ressurser, systemer og virksomhetskultur, så som dokumentmaler, metoder, datasystemer, kompetanse, klare og tydelige mål å styre etter (KPI)

Ta gjerne kontakt for bistand i forbindelse med planlegging og gjennomføring av samspillkontrakter, partnering og alliansekontrakter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?