ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Reviderte fremdriftsplaner

Dersom oppdragsgiver og entreprenør er enige om en revidert fremdriftsplan, må entreprenøren sørge for at det konkret fremgår at ferdigstillelsesdatoen flyttes tilsvarende.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

De fleste har en oppfatning om at dersom oppdragsgiver og entreprenør har blitt enige om en revidert fremdriftsplan, så er også datoen for når det kan kreves dagmulkt er flyttet. Det er feil.

Dersom både oppdragsgiver og entreprenør også i ettertid er enige om at de mente også å flytte sluttdatoen er det ikke et problem. Problemet oppstår når entreprenøren trodde at ferdigstillelsesdatoen var flyttet siden man hadde blitt enige om en ny fremdriftsplan uten at det fremkommer i det skriftlige materialet. Da kan oppdragsgiver hevde at den dagmulktsfestede fristen er uendret selv om fremdriftsplanen har en annen sluttdato.

En fremdriftsplan er utelukkende en planlegging av gjennomføring av en kontrakt. En revidert fremdriftsplan er en planlegging av gjennomføring av et forsinket prosjekt. Også forsinkede prosjekter må planlegges. Dagmulkten blir som utgangspunkt ikke flyttet ved man må endre fremdriftsplanen fordi prosjektet er forsinket.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater