ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Plikten til å «kontre»

Oppdragsgiver skal komme med alle sine innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling inne to måneder, og dersom tidligere protester på tillegg ikke blir gjentatt skal de betraktes som frafalt.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Dersom entreprenøren har fremmet et varsel om tillegg for seint – eller oppdragsgiver har protestert på et varsel for seint – har det ingen betydning dersom den andre parten ikke «uten ugrunnet opphold» har sagt fra om at varselet eller protesten har kommet for seint. Da hadde parten rett til å påberope seg preklusjon (bortfall fordi varselet eller protesten kom for seint), men har latt være å gjøre det.

Det betyr at dersom entreprenøren har varslet et krav om tillegg for seint – for eksempel etter fire uker – og oppdragsgiver ikke har påberopt seg denne forsinkelsen «uten ugrunnet opphold», så er anses partene enige om at tillegget er varslet i tide.

Tilsvarende om protesten på et krav om tillegg ble mottatt for seint – har ikke entreprenøren skriftlig markert at han avviser protesten fordi den er kommet for seint – så har entreprenøren akseptert at protesten ble mottatt i tide.

Med andre ord – om entreprenøren har varslet for seint eller oppdragsgiver protestert for seint er uten betydning dersom den andre parten ikke har markert at han vil påberope seg forsinkelsen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater