Personlig styreansvar

Codex advokat har representert flere klienter innen byggebransjen hvor det rettes et personlig ansvar mot daglig leder, styreleder eller styremedlem. Vi bistår også klienter som får rettet et slikt ansvar mot seg. I rettspraksis finner en et betydelig antall fellende dommer vedrørende personlig ansvar. Dette gjelder også selskap innen entreprise. Det er derfor grunnlag for å si at det er en realitet at ansvar kan gjøres gjeldende. Erstatningskravet utgjør i noen saker betydelige beløp.

Med en økning på 5,6 % av antall konkurser og tvangsavviklinger i 2014 kan det medføre en økning i krav om personlig ansvar. Dette gjelder særlig hvis selskapet er drevet uten at det er begjært oppbud, til tross for at det foreligger insolvens, eller det er drevet med negativ egenkapital uten at det er iverksatt vellykkede tiltak for å endre situasjonen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater