ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

Det er grunnleggende for partene å forstå kontraktene de signerer på for å unngå unødvendige konflikter og unødvendige økonomiske merkostnader eller tap.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Vanlig årsak til tvister

Misforståelser og manglende kunnskap er vanlige årsaker til at tvister oppstår. Ved å skaffe seg et minimum av kunnskap om de enkelte kontrakter kan mange feil unngås selv med begrenset innsats.

Utviklingen ved gjennomføring av entrepriser i Norge generelt, har gått i retning av langt større vekt på formalisme. Tvister blir derfor stadig oftere løst på bakgrunn av formelle feil hos oppdragsgiver eller entreprenør. Den som blir offer for tap som følge av formfeil vil oppleve dette som “urettferdig”, til tross for at parten har signert på den kontrakten hvor formkravene er nedfelt. Tidligere var vennskap, faglig stolthet og en grunnleggende tro på den absolutte sannhet langt mer viktig.

Gjensidig tillit

Vennskap og gjensidig tillit i et kontraktsforhold er grunnleggende, men bør ikke gå på bekostning av å opptre korrekt. Med “korrekt” mener jeg at formkravene må følges selv om partene stoler på hverandre. Selv gode venner bør følge de avtalte varslingsregler. Unøyaktigheter i avtalte prosedyrer gjør kontraktsforholdene uoversiktlig.

Dersom partene mener at noen av standardkontraktenes formuleringer er alt for formelle eller absolutte, bør partene ta opp dette før kontrakt signeres eventuelt som en del av oppstartsmøtet. Tilpasningene kan tas inn under “Særlige bestemmelser” i selve kontraktsdokumentet eller tas inn i kontrakten som et vedlegg.

Endringer i kontraktsbestemmelsene kan ellers også tas inn i protokoll fra oppstartmøte eller protokoll fra byggemøte. Dersom ingen av delene er gjort skal kontraktens bestemmelser overholdes. Det er få ting som oppleves som mer belastende enn at en som man betrakter som venn påberoper seg manglende formell varsel som grunnlag for å unngå å betale et tillegg.

Alle tilleggsbestemmelser må være skriftlig

Er man “snill” en eller flere ganger, ved ikke å påberope seg at noe er varslet for sent eller svart for sent, medfører dette fort en diskusjon om partene ved faktisk handling derved har inngått en annen avtale enn den man har signert på.

Typisk eksempel på “avtale-inngåelse ved handling” vil være når selve kontrakten beskriver bestemmelser om at alle tilleggsbestillinger skal være skriftlige, i kombinasjon med at uformelle tilleggsbestillinger systematisk er bestilt, gjennomført og betalt. Er dette gjort mange nok ganger vil trolig en domstol komme til at partene ved handling har fraveket kontraktens formulering om at alle tilleggsbestillinger må være skriftlig for å kunne kreves honorert.

Gjennomgangen av de ulike kontraktene har til hensikt å la partene få en viss oversikt over de enkelte kontrakter, slik at partene bruker de kontraktene som er best egnet for hvert enkelt prosjekt og blir kjent med de viktigste konsekvensene av valget.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?