Tilbudet, det viktigste avtaledokumentet

Avtaler blir til på mange måter. Noen ganger muntlig, noen ganger skriftlig, noen ganger uten særlig beskrivelse av partenes rettigheter og plikter, andre ganger med henvisning til omfattende kontraktsvilkår.

Uansett hvordan avtalen blir til, er begge parter best tjent med at avtalen blir så klar og uttømmende som mulig. Her spiller tilbudsgrunnlaget eller tilbudet en nøkkelrolle.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater