Tilbud til næringsdrivende

Tilbudet er det viktigste avtaledokumentet. Det er der entreprenøren har mulighet til å bestemme hvilke vilkår jobben skal utføres under. Derfor skal entreprenøren legge litt ekstra arbeid i å formulere tilbudet riktig.

Tilbud til næringsdrivende, det vil si ikke forbrukere, kan i prinsippet inneholde alle de vilkår entreprenøren ønsker. Markedskreftene begrenser dette selvsagt i praksis, men i prinsippet kan entreprenøren selv bestemme hvilke vilkår som skal inn i kontrakten. Måten å gjøre det på er å ta vilkårene inn i tilbudet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater