ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

NS 8405: Varsler og krav

I mangel av annen bestemmelse skal alle varsler være skriftlige. E-post er ikke skriftlig med mindre det spesifikt avtales.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Er e-post skriftlig?

Her kan bruk av e-post ofte være så innarbeidet mellom partene at det likevel de facto anses å være avtalt å anse e-post som skriftlig, men det vil kunne være et eget bevistema ved en eventuell rettssak. Normalt anses det som “avtalt ved handling” om partene gjentagende har forholdt seg til e-post i forbindelse med for eksempel bestilling av tillegg og endringer.

Byggmøtereferatet er skriftlig

Alt som er innført i byggemøtereferat eller tilsvarende referat regnes som skriftlig avtalt. Det betyr at hver av partene må møte med personell som har den fornødne innsikt i prosjektet til byggemøtene.

Det er videre viktig at det som avtales på byggemøtet både blir referert i byggemøtereferatet, og at det blir korrekt gjengitt. Protest mot innholdet i et byggemøtereferat må fremmes “uten ugrunnet opphold” og senest i neste byggemøte. Dersom dette ikke er overholdt, er referatets innhold ugjenkallelig. Dette i motsetning til i NS 8406 hvor en uenighet om protokollen fra byggemøte er korrekt kan protesteres på også senere.

Forsinkelser må meddeles

Det er viktig å være klar over bestemmelsen i 3. ledd om at den som vil hevde at et varsel er kommet frem for sent, selv må meddele dette «uten ugrunnet opphold». Uten å ha sendt slikt kontravarsel har parten mistet retten til å påberope seg forsinkelse som grunnlag for å avvise et krav eller en protest mot et krav.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater