ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

NS 8405: Varsel om økte kostnader

Det er nytt i NS 8405 i forhold til den gamle standarden – NS 3430 – at entreprenøren må varsle konkret på at han vi kreve dekket tilleggskostnader for irrasjonell drift, forlenget rigg, m.v.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Hvis entreprenøren ikke varsler

Dersom han ikke varsler om slikt tillegg har byggherre rett til å anse dette som kostnader entreprenøren vil ta på egen kappe. Dette er et utslag av prinsippet om at byggherre har rett til – på ethvert tidspunkt – å kunne ha oversikt over hva den endelige sluttkostnaden vil bli. Dersom slik budsjettkontroll ikke anses nødvendig burde prosjektet vært gjennomført etter NS 8406 hvor det ikke er slikt krav om absolutt budsjettkontroll.

Merkostnader

Merkostnadene omfatter krav om å få dekket økte kapitalutgifter, økte utgifter til rigg, m.v., dekning av merkostander ved irrasjonell drift (pkt. 25.3, 2. ledd pkt. a og b). Typisk dersom entreprenøren ikke får nødvendig tilkomst i henhold til den fremdriftsplanen entreprenøren fremla innen 6-ukersfristen etter pkt. 18.1.

Manglende tilkomst vil ofte medføre at arbeidet må omorganiseres, rigg må flyttes m.v. Slike merkostnader kan ikke kreves dekket med mindre det spesifikt varsles et krav om slikt tillegg. Varsel om slike tillegg må følges opp med en spesifisering av hvilke merkostnader som kreves.

Avvik måles etter 6-ukers planen

Det er samtidig viktig å presisere at ethvert avvik i produksjonen skal måles etter den opprinnelige fremdriftsplanen (6-ukers planen) og ikke etter senere reviderte fremdriftsplaner. Derfor er det også viktig for entreprenøren å utarbeide en slik fremdriftsplan innen 6-ukers fristen slik som det fremgår av pkt. 18.1.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater