ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

NS 8405: Oppdragsgivers svarplikt

Har oppdragsgiver innsigelser til varsel om avvik, krav om dekning av riggkostnader m.v. eller til det konkrete spesifiserte krav, må oppdragsgiver komme med sine innsigelser “uten ugrunnet opphold”.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Dersom oppdragsgiver ikke svarer i tide, har entreprenøren rett til å betrakte det som en aksept av de enkelte varsler. Svarer ikke oppdragsgiver på melding om avvik, er avviket akseptert. Det er kontraktens system, og det skal ikke etterspørres aksept.

Varslingsskjema

Det å benytte et varslingsskjema hvor oppdragsgivers aksept inngår å likestille med å tilsidesette hele kapittel 23 (irregulær endringsordre) i NS 8405 er et vesentlig avvik fra standarden.

Entreprenørens plikt til å starte på tilleggs- eller endringsarbeider når det er produksjonsmessig naturlig, står fast selv om det fortsatt er uklart om oppdragsgiver vil akseptere kravet om tilleggsbetaling endringen.

Hvis oppdragsgiver ikke svarer

Lar oppdragsgiver være å svare på melding om konsekvens (se skjema 2 i kap. 13) når det er enighet om at det foreligger et avvik, er størrelsen av konsekvensen i dager og kroner endelig bestemt.

Har oppdragsgiver derimot avvist at en meldt endring kvalifiserer til tillegg i byggetid eller vederlag, har det ingen betydning at oppdragsgiver ikke svarer på entreprenørens spesifikasjon av tillegget. Det må legges til grunn at han ikke trenger protestere på tilleggets størrelse når han allerede har protestert på kravets berettigelse.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater