Totalentreprise Regningsarbeider – prosedyrer for time-/materiallister og eventuell uenighet

Dersom partene ikke har enighet om pris på bestilte arbeider, skal arbeidene utføres som regningsarbeider. Ved regningsarbeider følger det av NS 8407 at det skal sendes inn time- og materiallister hver uke: oppdragsgiver må protestere på time- eller materiallistene innen 14. dager om han er uenig i dokumentasjonen.

Dersom protester ikke er mottatt innen 14 dager har entreprenøren rett til å avvise protesten fordi den er kommet for seint. Da skal de fremsendte listene legges til grunn i sluttoppgjøret. Det praktiseres ofte at timelistene skal kvitteres av oppdragsgiver. Det følger ikke av standarden og anbefales heller ikke. Det må eventuelt avtales spesielt i kontrakten eller i en møteprotokoll.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater