ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Rettigheter til prosjektmaterialet

Entreprenøren har ikke rett til å benytte prosjektmaterialet til andre prosjekter uten oppdragsgivers samtykke (pkt. 47.1).

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Samtidig har oppdragsgiver rett til å benytte materialet, begrenset til bruk av prosjektmaterialet til drift, vedlikehold, påbygning m.v. på prosjektet. Det betyr at verken oppdragsgiver eller entreprenør er berettiget til å bruke det prosjekterte materiale på andre prosjekter.

Arkitekten sitter vanligvis på rettighetene

Utover dette er det – typisk arkitekten – som sitter på alle rettigheter til prosjekteringsmaterialet. Prosjekterende kan derfor benytte deler av prosjekteringen også i andre prosjekter med mindre partene har avtalt noe annet.

Entreprenøren har plikt til å oppbevare – og oppdragsgiver rett til å kreve utlevert – prosjekteringsmaterialet i inntil fem år etter overtagelse (pkt. 47.2.1). Dette er i overenstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av NS 8401 mellom oppdragsgiver og prosjekterende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater