ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Oppdragsgivers overtagelse

Oppdragsgiver har ikke rett til å ta hele eller deler av arbeidet i bruk før overtagelse, uten etter avtale med entreprenør. Dersom oppdragsgiver tar arbeidet i bruk uten etter avtale, skal oppdragsgiver vises bort (pkt. 38.1). Innkalling til overtagelsesforretning skal normalt skje med to ukers skriftlig varsel (pkt. 36.3).

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Varsle i tide før overtagelse

Innregulering, testing og kontroll skal varsles oppdragsgiver i tide, og resultatene skal gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver senest tre uker før overtagelse (pkt. 36.1). Tilsvarende skal entreprenøren overlevere FDV-dokumentasjon, og annen avtalt dokumentasjon, senest 3 uker før overtagelse (pkt. 36.2, 2. ledd).

Opplæring

Avtalt opplæring skal være foretatt før overtagelse (pkt. 36.2, 3. ledd). Entreprenøren skal på overtagelsesforretningen presentere en liste for oppdragsgiver fra sin egen sluttbefaring med oversikt over ikke utbedrede mangler eller gjenstående arbeider (pkt. 37.1, 4. ledd). Bestemmelsen om rapport fra totalentreprenørens egen sluttbefaring er ny.

Oppdragsgiver kan ikke nekte overtagelse dersom det bare gjenstår mindre arbeider, og utbedringen har mindre betydning for oppdragsgivers forutsatte bruk (pkt. 37.3, 2. ledd).

Vedrørende dagmulkt

Entreprenøren har rett til å sende brev (ikke e-post) til oppdragsgiver med spørsmål om det vil bli krevd dagmulkt for overtredelse av en dagmulktsbelagt delfrist. Svarer ikke oppdragsgiver “uten ugrunnet opphold”, har oppdragsgiver tapt sin rett til å kreve dagmulkt for oversittelse av delfristen (pkt. 40.4). En tilsvarende bestemmelse finnes i NS 8405 i pkt. 34.4, men den gjelder også sluttfrist. Der er det ingen særbestemmelse om at forespørselen må skje i brevs form. For øvrig gjelder de samme bestemmelser for overtagelse som i NS 8405.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater