ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

NS 8407: Uforutsette forhold i grunnen

Det klare utgangspunkt er at det er oppdragsgiver som har ansvaret for uforutsette forhold i grunnen (pkt. 23.1). Det gjelder så lenge totalentreprenøren ikke burde ha oppdaget forholdene.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Totalentreprenør kan overta risikoen

Det er imidlertid anledning til å avtale at totalentreprenøren også skal overta risikoen for uforutsette forhold i grunnen, men da finnes det en begrensning i pkt. 23.2. Her presiseres at totalentreprenøren, til tross for en slik avtale, ikke har ansvar for uforutsette forhold i grunnen dersom “… forholdene avviker vesentlig fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med …”.

Ved kulturminner

Likeledes har totalentreprenøren uansett ikke ansvar for forhold som går under lov om kulturminner (pkt. 23.3). Dette er begrensninger som er helt nye i NS 8407 i forhold til den tidligere standarden. Bestemmelsene er særskilt nevnt i komiteens protokoll til standarden.

Bakgrunnen for disse bestemmelsene er at totalentreprenøren skal være beskyttet mot å påta seg risiko som han ikke har forutsetninger til å vurdere i forkant. Entreprenøren skal kunne påta seg risiko for eget arbeid, men skal ikke påta seg risiko som nærmer seg et forsikringsansvar.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater