ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Frist til å ta rettslige skritt

Reglene om oppmannsavgjørelser og frist for å ta ut stevning er de samme som i NS 8405. Husk i den anledning at fristen for å ta ut stevning for avviste tilleggsarbeider er 8 måneder fra overtagelse (pkt. 35.2, b).

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Samtidig må totalentreprenøren overholde tvistelovens bestemmelser om at stevning må tas ut innen 3 måneder fra tvisten er behandlet i forliksrådet uten dom (saken «innstilt»). Det er med andre ord ikke 12 måneders frist i NS 8407 slik som gjelder for øvrig.

Begge disse fristene må overholdes for at ikke omtvistede tilleggskrav skal være tapt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater