ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Katastrofe i en kontraktsformulering

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

15. oktober 2015

Advokat og entrepriseekspert Helge A.Tryti ga nylig i samarbeid med Codex Advokat Oslo AS ut boken «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter», basert på Tryti sitt 30 årige virke som advokat med entrepriserett som spesialitet.

Boken er ment å være en praktisk håndbok som skal inneholde det en minimum en prosjektleder eller andre sentrale personer i en entreprise må kunne om kontrakter for å kunne drive sin virksomhet på en forsvarlig måte.

Han uttaler videre at selv om jobbene er mye av det samme som for 30 år siden, har formalitetene økt i kompleksitet. NS 3401, som var gjeldende tidlig på 1980-tallet, var på 4 sider. Dagens standard, NS 8405, er til sammenligning på 34 sider.

– Det er dagens virkelighet. Det er lenge siden det var nok å stole på en «gentlemens agreement» og godt vennskap mellom forretningsforbindelser, fastslår Tryti.

Mange av tvistene som oppstår i entrepriseforhold dreier seg om formaliteter. Tryti påpeker at flere entreprenører opererer med spesielle kontraktsvilkår som avviker fra NS-kontraktene, og han har viet et helt kapittel i boken til «kontraktsformuleringer entreprenøren ikke burde signere på».

Boken inneholder videre en rekke skjemaer og sjekklister som bidrar til at prosjektleder til enhver tid har kontroll over formalitetene.

Les mer på byggmesteren.as.

Bestill «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter» her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater