ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

26. februar 2020

Advokat Helge A.Tryti har gitt ut boken «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter». Boken er ment å være en praktisk håndbok som inneholder et minimum av hva en prosjektleder eller andre sentrale personer i en entreprise må kunne.

Håndboken har blitt til som følge av Trytis langvarige erfaring i byggenæringen. Tryti har arbeidet med fast eiendom og entreprise siden 1985, og har sett mange eksempler på konkurser som kunne vært unngått dersom sentrale personer i prosjektorganisasjonene kunne NS-kontraktene bedre. Særlig gjennom sitt virke som foredragsholder, har imidlertid Tryti avdekket et behov for en forenklet fremstilling av de grunnleggende prinsippene i de ulike kontraktene i Norsk Standard. Dette behovet håper han å dekke med sin nye håndbok.

– Det er mye å forholde seg til. Entreprisekontakter representerer store verdier. Gjennomføringen av prosjektene ledes av en prosjektleder som har bakgrunn som ingeniør, arkitekt eller andre med teknisk bakgrunn. Kontraktene til disse prosjektene er kompliserte og krevende – og den litteraturen som finnes er beregnet på juristene – ikke de som skal gjennomføre prosjektet i praksis. Kun de færreste makter å sette seg inn i de omfattende kommentarutgavene, som ofte også er på flere tusen sider. Derfor har jeg nå satt sammen det mest elementære, og den minimumskunnskap man må besitte som prosjektleder i dag, uttaler Tryti.

Saken er omtalt på bygg.no.

Bestill «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter» her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater