ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Les mer om og meld deg på våre kurs her!

Bankgaranti i entreprisekontrakter

En sittende mann med refleksivest, hansker og hjelm

Å avtale at garanti skal stilles gir dobbel trygghet. Det gir sikkerhet for at det finnes penger selv om motparten går konkurs (manglende evne til å betale), og kan motparten stille garanti betyr det at garantisten, dvs. banken eller finansinstitusjonen har tro på selskapet, noe som i seg selv er betryggende.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

30. juni 2022

Norsk Standard kontrakter for bygg og entrepriseoppdrag

Alle Norsk Standard kontrakter for bygg og entrepriseoppdrag har bestemmelser om garanti, se NS 8405 pkt. 9.2 og 9.3, NS 8415 pkt.9.2 og 9.3, NS 8406 pkt. 8, NS 8416 pkt. 8 , NS 8407 pkt. 7.2 og 7.3 og NS 8417 pkt.7.2 og 7.3. Felles for alle er at partene kan avtale at det ikke skal stilles garanti, eller at garantien skal være større eller mindre.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg og gir deg gode råd slik at du blir kjent med reglene i de ulike standardene.

Bustadoppføringslova (BOL)

Også Bustadoppføringslova (BOL) har regler om garanti, se lovens § 12 og 47. Disse reglene kan ikke fravikes ved avtale.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Norsk Standard

Etter NS 8405, 8415, 8406 og 8416 skal byggherre stille garanti tilsvarende 15 % av kontraktsummen og entreprenøren 10%. NS 8407 og NS 8417 bestemmer at byggherren skal stiller garanti tilsvarende 17% av kontraktssummen, entreprenøren fremdeles 10 %. Forskjellen i § mellom byggherre og entreprenør skyldes bla. reglene om innestående.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til Norsk Standard.

Pålegg om garanti

Det er viktig å merke seg at kontraktene pålegger partene å stille garanti, men garantien som sådan må etableres i egen avtale med en bank eller annen finansinstitusjon. Partene har derfor ingen sikkerhet for at den andre stiller garanti selv om de har avtalt at så skal skje. Dette er det kritisk å følge med på.

Garantidokumentet

Eneste sikkerhet partene har for at det faktisk er stilt garanti, er at garantidokumentet legges fram. Dette er så viktig at alle standardene, også Bustadoppføringsloven, gir partene rett til å nekte å starte leveranse av sin ytelse til garantidokumentet er lagt frem.

Legger ikke byggherre frem garantidokumentet kan entreprenørene varsle at arbeidene ikke blir igangsatt og kreve fristforlengelse.

For mange er dette kjærkommen «fristutsettelse» for å ferdigstille andre prosjekter.

Meddelelsesplikt

Alle Norsk Standard kontraktene har en regel om at partene skal meddele den andre part hvorvidt garantien skal opprettholdes eller ikke. For entreprenøren betyr det at byggherre skal meddele ham, senest en måned fra overtakelsen om sikkerheten for kontraktsforpliktelsene i utførelsestiden kan reduseres eller bortfalle.

Hva som blir konsekvensen av at en part ikke meddeler om garantien kan reduseres eller falle bort er ikke uttrykkelig regulert og må anses å være et uavklart spørsmål.

Den som fastholder et uberettiget høyt garantibeløp vil bli holdt erstatningsansvarlig for den andre parts kostnader med garantien.

Bli kjent med våre advokater i dag

sitat fra Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
• I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
• Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

• Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
• Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
• Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
• Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
• Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
• Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
• Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Snakk med oss

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater