ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

NS 8404: Avtale om uavhengig kontroll

NS 8404 er den nyeste av disse konsulentsavtalene og har til formål å regulere avtaleforholdet mellom tiltakshaver/oppdragsgiver og konsulenten når det skal utføres «uavhengig kontroll» etter de nye reglene om plikt til slik kontroll i plan- og bygningsloven.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

6. desember 2017

Kontrakten er laget over samme lest som NS 8402. Den er tilpasset uavhengig kontroll, men ellers identisk med NS 8402.Kontrakten er dog utarbeidet for både å kunne brukes der det avtales fast vederlag, hvor det er skal honoreres etter medgått tid eller en kombinasjon av disse to. Skal det honoreres etter fast vederlag bør det dog være en rimelig god beskrivelse av hva som inngår i oppdraget.

I en innledende protokoll til kontrakten presiseres det at avvik fra kontrakten kan avtales, men at avvik fra standarden kan forrykke balansen i kontrakten og derfor kunne kreves tilsidesatt som «illojale». Dette tilsvarer det som er sagt i protokollen til NS 8407:2011 (Totalentreprise).

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater