ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Tilbud på håndverkeroppdrag, Byggeblankett 3501 og 3502

Håndverkere gir tilbud uten å ha særlig fokus på hva som står i tilbudet og konsekvensene av hva som står der. Tilbudet kan stå på egne bein om det er tilstrekkelig spesifisert, men noen vil gjerne spesifisere tilbudet i en avtale i tillegg. Da kan det benyttes Byggeblankett (BL) 3501 eller 3502.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

8. februar 2018

Av partner Helge A. Tryti og advokat Sofie H. Setlo

Tilbudet må være komplett

Gir håndverkeren et tilbud har han ofte lagt til grunn noen forutsetninger som ikke fremgår av tilbudet. Har forbrukeren da akseptert tilbudet, vil ikke håndverkeren i etterkant bli hørt med at han hadde lagt til grunn en forutsetning som ikke forbrukeren var kjent med.

Eksempel er arbeidstid – at arbeid ikke kan starte før kl. 08:00 eller at det ikke er mulig å arbeide effektivt fordi forbrukeren bruker boligen på slik måte at det ikke blir mulig å gjennomføre oppdraget effektivt.   

 Ett annet eksempel er faktureing etter fremdrift – dersom det ikke fremgår av avtalen at håndverkeren har rett til a-konto betaling etter fremdrift har håndverkeren ikke rett til å få betalt for noe før oppdraget er gjennomført. Det kan slite på likviditeten.

Tilbudet kan være spesifisert slik som håndverkeren pleier å spesifisere, med da som et vedlegg til det skjemaet vi anbefaler.

Skjemaet kan lastes ned fra våre fagsider.

Tilbud med prisoverslag

De fleste håndverkere har gitt prisoverslag alle vet at håndverkeren da bare kan overskride prisoverslaget med 15 %. Det er imidlertid få som vet at håndverkeren har ett til å lage tilbud som ikke er forpliktende. 

Da gjelder ikke 15 % grensen slik at håndverkeren kan kreve vederlag utover 15 %, men overslaget må fortsatt være aktsomt.

For at overslaget skal være aktsomt, må overslaget imidlertid være formulert klart og tydelig slik at tilkjennegis at det ikke er bindende og ikke kan benyttes som beslutningsgrunnlag for å beslutte om arbeidene skal bestilles eller ikke. 

Ett annet eksempel er fakturering etter fremdrift – dersom det ikke fremgår av avtalen at håndverkeren har rett til a-konto betaling. Da kan det gå mange måneder uten å få betalt for det som er utført.

Endringer og tillegg

Ved håndverkeroppdrag vil det ofte være gitt en fastpris eller et prisoverslag.

Både fastpris og prisoverslag bør angi hva som er med i prisen. Når det da kommer endringer i form av tillegg eller endringer, må dette varsles for ikke å kunne gå tapt. Håndverkertjeneloven sier at tillegg og endringer skal gjøres i form av en skriftlig avtale.

Vår anbefaling er å gjøre det ved at alle tillegg og endringer settes inn i et skjema som oversendes i oppdatert versjon ved hver gang et tillegg kommer eller en endring blir bestilt. Da må forbrukeren protestere om han er uenig.

Bruk av Byggblankett 3501 og 3502

Det er utarbeidet blanketter som håndverkeren kan benytte dersom det er ønskelig å spesifisere den enigheten partene har med ytterligere detaljer. Det er standard avtaleformularer utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med bransjeorganisasjonene.

Byggeblankett 3501 er beregnet for litt større håndverkeroppdrag hvor det normalt vil være flere aktører som er inne på prosjektet samtidig. Der er det også lagt inn langt flere felter som skal besvares slik som for eksempel om håndverkeren ønsker å fraråde ønsker som forbrukeren ønsker. 

Byggeblankett 3502 er beregnet for oppdrag som ikke er spesielt store – anbefalt under 2 G (Folketrygden grunnbeløp – ca. kr. 185.000). Det er imidlertid ingen begrensning slik at Byggeblankett 3502 er lov å benytte også på oppdrag som er større. Partene kan fritt velge Byggeblankett 3501 eller 3502 uten å kunne kritiseres for det.

Felles for begge formularene er at de ikke har alternativer for ikke bindende prisoverslag. Håndverkerens tilbud med prisoverslag vil normalt vedlegges kontrakten, men skal det være en kontrakt på ikke bindende prisoverslag må det stå i feltet for spesielle bestemmelser.

Det er også et alternativ for håndverkeren å avtale dagmulkt dersom han blir forsinket. Håndverkeren trenger imidlertid ikke å avtale dagmulkt. Da kan fortsatt håndverkeren bli ansvarlig for en forsinket ferdigstillelse, men da bare for fornrukerens økonomiske tap ved forsinkelsen.

Et økonomisk tap vil være fakturaer på kostander på hotellopphold eller økte utgifter på grunn av forsinkelsen m.v., men det gir ikke rett til prisavslag eller kompensasjon for ulempe ved at håndverkeren blir forsinket.

I praksis vil det derfor normalt være best for håndverkeren ikke å avtale dagmulkt ved en eventuell forsinkelse. 

Forholdet til håndverkertjenesteloven

Lovens gjelder foran det partene måtte avtale, men loven gir også rom for at det kan avtales elementer som setter håndverkeren i en mer gunstig posisjon. Det er ofte ikke håndverkeren klar over. Håndverkertjenestelover gjelder imidlertid bare der hvor kontraktsparten er en privatperson og hvor arbeidet gjelder til forbrukerens egen personlige bruk. 

Gjelder det arbeid på ny bolig er det bustadoppføringslova som kommer til anvendelse. Da kan ikke Byggeblankett 3501 eller 3502 benyttes. 

NS-kontrakter er ikke egnet når det er oppdrag overfor forbruker fordi en del av bestemmelsene i NS-kontraktene er i strid med lovens ufravikelige regler.   

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater