Stans av arbeidene når forbruker ikke betaler

Prinsippet om ytelse mot ytelse tilsier at den ene part ikke trenger å yte sin del når den andre part ikke yter sin del. En typisk situasjon hvor dette slår inn er når byggherre/oppdragsgiver ikke betaler som avtalt. Entreprenøren har da på visse vilkår rett til å stanse arbeidene. Er vilkårene for å stanse oppfylt vil stansen være rettmessig og gi entreprenøren rett på erstatning for merkostnader stansen medfører. Er vilkårene ikke oppfylt innebærer stansen en forsettlig forsinkelse fra entreprenøren sin side som gir byggherre/oppdragsgiver rett på erstatning. Mulighetene får å trå feil er med andre ord tilstede og det er viktig å kjenne vilkårene for å stanse.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater