ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontraktstandarder og byggblanketter

Standard Norge har – i samarbeid med byggenæringen og forbrukerorganisasjonene utarbeidet et sett med kontrakter for oppføring av boliger og fritidsboliger.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

5. desember 2017

Dette er alle kontrakter som er tilpasset og som overholder de bestemmelser som følger av ufravikelige regler i bustadoppføringslova.

Samtidig er det viktig at byggmester og entreprenør for nye boliger sørger for at de underentreprenører og leverandører som benyttes har tilsvarende forpliktelser som utbyggeren har.

Utbyggeren plikter å stille bankgaranti eller annen sikkerhet tilsvarende 5 % av den kjøpesum forbrukeren skal betale. Bankgarantien skal stå ved lag i 5 år fra overtagelse.

Utbyggeren bruker oftest en NS 8405- eller NS 8407-kontrakt overfor hovedentreprenøren/byggmesteren. Etter denne kontrakten har imidlertid hovedentreprenøren bare plikt til å stille 3 % garanti i 3 år overfor utbyggeren. Det medfører at utbyggeren sitter med et betydelig ansvar for feil og mangler som måtte oppstå etter at 3 år er gått, men før reklamasjonsperioden på 5 år er utløpt. Entreprenøren har fortsatt ansvar for reklamasjoner i 5 år, men uten bankgaranti for de to siste årene er utbyggeren ansvarlig for alle feil og mangler som måtte oppstå dersom entreprenøren har gått konkurs.

Utbyggere som står for nye boligprosjekter må derfor alltid sørge for å endre garantiprosenten til 5 % og endre garantiperioden til 5 år. Det samme gjelder hovedentreprenøren i forhold til sine underentreprenører og underleverandører – avtalen må en endres slik at også disse stiller 5 % garanti i 5 år for sin kontraktsforpliktelse. Dette er også i overensstemmelse med anbefalingene fra Standard Norge .

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater