ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Samarbeidsavtale VVS Fagmann og Codex Advokat

Codex Advokat er et raskt voksende advokatfirma i Oslo har som visjon å være kundens støtte og ressurs på de områder et advokatfirma kan bidra i kundenes løpende drift. Det å være i eiendoms- og byggebransjen er blitt stadig mer krevende på formaliteter. Oppdragsgiverne har mer kunnskap om kontrakter og rettigheter enn tidligere. Med små marginer er det viktig ikke å tape krav på grunn av formelle feil.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

1. april 2019

Codex Advokat Oslo

Codex Advokat består i dag av ca. 40 advokater beliggende sentralt i Oslo. Virksomheten er delt i ulike team hvor hvert fagområde har en erfaren advokat som fagansvarlig. Selv om advokatfirmaet er lokalisert i Oslo har selskapet en kundebase som er fordelt over hele landet.

I praksis vil det meste av bistanden gå via e-post og telefon. Fysisk beliggenhet er derfor mindre viktig enn det var tidligere.

Alle fagområder har egne nettsider med fagstoff utover det som følger av vår hovedside www.codex.no. For entreprise er det mest relevante nettstedet www.entepriserettsadvokater.no. Der finne blant annet en rekke fagartikler, hjelpedokumenter, skjemaer og annet som kan være nyttig i løpende virksomhet. De andre fagområdene har tilsvarende fagsider.

Vi har den oppfatningen at våre kunder skal finne det lønnsomt å benytte advokattjenester i sin løpende drift på samme måte som man har tradisjon for å bruke arkitekter og konsulenter i sin løpende virksomhet.

30 minutter gratis bistand i hver ny sak

Vår erfaring er at de fleste først kontakter advokat når uenigheten har tårnet seg opp og gir advokaten lite handlingsrom til å finne de smidige løsningene. Mye av det skyldes en inngrodd frykt for kostnadene ved å gå til advokat.

Derfor har vi i samarbeidsavtalen med VVS Fagmann en fri ½-time til å diskutere med advokaten på e-post eller telefon. Det kan være anbefaling av hvilke kontrakt som børe benyttes eller det kan være problemer med oppgjør i en sak.

I løpet av en slik ½-time vil advokaten kunne gi en anbefaling eller eventuelt en foreløpig vurdering av hvor god eller dårlig sak man har. Det kan imidlertid like gjerne være å gi råd om hvordan det skal argumenteres i et møte som skal holdes hvor man er uenige om et sluttoppgjør. Slik for eksempel at oppdragsgiver avviser et tillegg fordi det er varslet for seint i en NS-kontrakt, men hvor vi kan gjøre oppmerksom på at det er uten betydning at det er varslet for seint dersom oppdragsgiver først kommer med det argumentet i sluttoppgjøret.

Vi har derfor god erfaring med 30 minutters gratis bistand i samarbeidsavtaler vi har med andre samarbeidspartnere. Det «ufarliggjør» det å ta kontakt med advokat tidlig stadium i den grad en det synes å bli en tvist slik at uenighetene blir håndtert på en best mulig måte fra første stund.

Rabatterte priser og prioritert bistand

Medlemmer av VVS Fagmann vil ha rett til rabatterte priser i forhold til våre ordinære timesatser og vil være prioriterte slik at man til enhver tid får tilgang til den nødvendige kompetanse og kapasitet.

I tillegg til at den enkelte medlemsbedrift drar nytte av disse fordelene vil også ansatte ha rett til å benytte seg av rettighetene i henhold til denne avtale.

Det må presiseres at det enkelte medlem må selv opplyse at de er medlem av VVS Fagmann eller ansatt hos en som er medlem i VVA Fagmann. Eneste begrensning er her at motparten ikke kan være VVS Fagmann-medlem.

 

Kontaktpersoner

I utgangspunktet er det anledning til å ta kontakt med den enkelte fagansvarlige hos Codex for det man måtte ha av problemstillinger, men fortrinnsvis kan henvendelsene skje gjennom de to som er definert som kontaktpersoner:

Helge A. Tryti
Partner
e-post: hat@codex.no
Mob.: 907 38 936

Synne Jacobsen Andersen
Advokatfullmektig
e-post: synne.jacobsen.andersen@codex.no
Mob: 93871227

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater